Pall-Ex je distribučná sieť nákladnej prepravy paletovaného tovaru, ktorá pôsobí vo Veľkej Británii a Európe.

Spoločnosť Pall-Ex zjednocuje popredných európskych dopravcov a ponúka širokú škálu distribučných služieb prepravy paletového tovaru rôzne veľkým zákazníkom pôsobiacich v rôznych odvetviach.

Nasledujúcim krokom našej expanzie v Európe je identifikovanie ambiciózneho a spoľahlivého Národného Partnera, ktorý nám pomôže etablovať distribučnú sieť Pall-Ex v Českej a Slovenskej Republike.

Momentálne hľadáme firmy, ktoré by mali záujem spolupracovať na vytvorení úplne novej distribučnej siete na Slovensku a v Českej Republike.

Národný Partner sa môže stať súčasťou medzinárodne overenej a rešpektovanej paneurópskej distribučnej siete.

Náš Národný Partner bude môcť používať jedinečný, nami vyvinutý informačný systém, zvýšiť vyťaženosť svojho vozového parku, získavať profesionálnu podporu podnikania a podieľať sa na vysokom dennom objeme distribuovaných zásielok garantujúci zvýšenie obratu aj zisku.