Koncept Hub and Spoke"

Každý člen Pall-Ex Group zozbiera zásielky vo svojej oblasti a prepraví ich do centrálneho logistického strediska (HUB). Tam je tovar roztriedený a naložený do vozidla ďalšieho člena distribučnej siete, ktorý je zodpovedný za doručenie zásielky v príslušnej oblasti. Prostredníctvom tejto efektívnej siete zákazníci môžu posielať rôzne veľké zásielky v rozmedzí od jednej palety až po čiastočne naložený príves v rámci Veľkej Británie a Európy. Dopravné náklady firiem sú omnoho nižšie vďaka zdieľaniu priestoru nákladných vozidiel smerujúcich do jednej oblasti.

Zber tovaru a jeho konsolidácia na lokálnej úrovni
Dopravca zozbiera náklad od svojich zákazníkov a konsoliduje ho.

Preprava do centrálneho logistického strediska (HUB)
Dopravca prepravuje náklad do Pall-Ex logistického strediska (HUB) každý deň, vždy vo vopred určený čas.

Cross dock a prekládka tovaru v centrálnom logistickom stredisku (HUB)
Spoločnosť Pall-Ex zabezpečuje triedenie a prekládku tovaru v logistickom stredisku a následne ho naloží do vozidiel určených na rozvoz a distribúciu tovaru.

Opätovné naloženie a rozvoz tovaru
Vozidlo s nákladom sa vracia do skladu dopravcu v jeho prislúchajúcej oblasti, z ktorého je tovar doručený zákazníkovi.