Naša misia:

Vďaka spolupráci s našimi partnermi, ponúkame ziskové a bezkonkurenčné kvalitné služby distribúcie paletovaného tovaru.
Zaviazali sme sa:

  • Poskytovať excelentné služby našim klientom
  • Motivovať a podporovať rozvoj našich zamestnancov
  • Rozširovať schopnosti a umožniť udržateľný rast našim klientom
  • Presadzovať inovácie a neustále zlepšovanie podnikateľských riešení
  • Upevňovať sociálnu a environmentálnu zodpovednosť firmy

Naše hodnoty:

Zaviazali sme sa ponúkať excelentné služby a dosahovať čo najvyššiu možnú konzistentnosť kvality. Naši zamestnanci sa vyznačujú profesionalitou, čestnosťou a bezúhonnosťou pri komunikácii a spolupráci s našimi partnermi.

Sme schopní dosahovať významné pokroky a sme hrdí na to, že sme priekopníkmi vo svojom odvetví. Naši zamestnanci myslia inovatívne, sú orientovaní na riešenia a sú zdrojom úspechu firmy Pall-Ex a jej partnerov.
Inšpirácia a túžba po úspechu nás poháňa vpred a každej činnosti sa venujeme naplno. Našim zamestnancom umožňujeme mať pozitívny vplyv na naše podnikanie, pričom sa snažíme, aby naši partneri vnímali našu vášeň pri poskytovaní služieb a pri výzvach, ktorým denne čelíme.
Dohliadame na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov. Podporujeme rozvoj našich zamestnancov, aby mohli prispievať k rastu a zvyšovaniu kvality našich služieb.
Sociálna zodpovednosť firmy je pre nás veľmi dôležitá, preto sa aktívne angažujeme v znižovaní negatívneho vplyvu nášho podnikania na spoločnosť a životné prostredie.