Naši Partneri

 

 

 Pall-Ex Group spustila distribučnú sieť Pall-Ex Italia vo februári 2009 a pôsobí pod licenčnou dohodou s poprednou talianskou logistickou firmou Alberti e Santi. Sieť Pall-Ex Italia aplikovala overený a otestovaný podnikateľský model firmy Pall-Ex a otvorila dve logistické strediská  v Miláne a v Caserte pri Neapole, ktoré zaručujú spoľahlivé doručenie paletovaného tovaru naprieč celou krajinou.

Pall-Ex Italia neustále rastie a tým demonštruje adaptabilitu podnikateľského modelu, ktorý reaguje na rastúce požiadavky v nákladnej preprave.

Logistické strediská siete Pall-Ex Italia boli prvými strediskami vybudovanými mimo Veľkej Británie. Táto veľmi úspešná expanzia upevnila pozíciu Pall-Ex Group a odštartovala európsky rast.

www.pallex.it

Pall-Ex Iberia prišla na portugalsko-španielsky trh v apríli roku 2011 a poskytuje služby, ktoré znižujú náklady a čas na dopravu malých zásielok v Španielsku a v Portugalsku. Centrálne logistické stredisko (HUB) sa nachádza v Madride. Pall-Ex Iberia efektívne zabezpečuje dodávanie zásielok na celom Pyrenejskom polostrove a Baleárskych ostrovoch, pričom je jedinou distribučnou sieťou paletovaného tovaru v tomto regióne. Pall-Ex Iberia aktuálne hľadá členov, ktorí by sa stali súčasťou ich distribučnej siete.

Enric Estruch, generálny riaditeľ spoločnosti Pall-Ex Iberia, povedal: „Pall-Ex Iberia môže využiť úspech podnikateľského modelu v Španielsku, tak, že bude spolupracovať s inovatívnou organizáciou Pall-Ex orientovanou na kvalitu vo Veľkej Británii a s úspešnou distribučnou sieťou Pall-Ex v Taliansku.”

www.pallex.es

Sieť Pall-Ex Romania bola uvedená do prevádzky v decembri 2011 ako prvá distribučná sieť paletovaného tovaru vo východnej Európe. Z jej logistického strediska v meste Sibiu sieť umožňuje členom ponúkať flexibilné služby zamerané na transparentnosť a bezpečnosť prepravy tovaru a dovoľuje jednotlivé zásielky vysledovať v reálnom čase.

Danor Inoescu, generálny riaditeľ spoločnosti Pall-Ex Rumunsko poznamenal: „Pall-Ex Romania prináša jedinečný „hub and spoke” koncept, ktorý spôsobil revolúciu v preprave paletovaného tovaru vo Veľkej Británii a celej Európe poskytujúc každému regiónu množstvo výhod.”

www.pallex.ro

Sieť Pall-Ex France bola uvedená do prevádzky v máji 2013 a zaznamenala rekordný objem prepravy v prvú noc. Logistické stredisko tejto distribučnej siete sa nachádza v centrálnom regióne Bourges a združuje 40 významných dopravcov francúzskeho logistického sektora. 

Pall-Ex France je jediná distribučná sieť v krajine, ktorá funguje na základe „hub and spoke” konceptu s jedným logistickým strediskom, ktoré je schopné zaistiť prepravu jednej palety ale aj čiastočne naložený príves. 

„Tešíme sa spolupráci s ostanými sieťami Pall-Ex, pracujeme na budovaní partnerstiev a zvyšovaní prepravovaného objemu počas prvého roka prevádzky”, povedal Bruno Ameline, výkonný riaditeľ siete Pall-Ex France.

www.pallex.fr