Požiadavky na Národného Partnera

Finančná stabilita

Zostavenie vnútroštátnej distribučnej siete si vyžaduje prevziať značný záväzok. Vybraný Národný Partner by mal disponovať stabilnou finančnou históriou a mal by byť pripravený investovať do budúcnosti svojho podnikania.
 

Centrálna pozícia v rámci Českej a Slovenskej republiky

Úspešný Národný Partner musí disponovať centrálnym logistickým strediskom (HUB), ktoré je lokalizované blízko hlavnej dopravnej infraštruktúry v rámci Českej Republiky alebo Slovenska. To je zásadná podmienka, aby každý člen tejto siete mal ľahký prístup do strediska zo všetkých regiónov. Táto centrálna poloha je základom konceptu "hub and spoke”. 

V niektorých prípadoch sa môže vyžadovať od Národného Partnera viacero logistických stredísk. To závisí na mnohých faktoroch, ako napríklad povrch krajiny, jej dopravná infraštruktúra, geografické charakteristiky regiónov a úroveň obchodu a služieb v danej krajine.
 

Vášeň, výkon a motivácia sa ďalej rozvíjať

Vybraný Národný Partner sa bude podieľať na budovaní paneurópskej siete a bude zdieľať osvedčené postupy medzi jednotlivými sieťami. Hľadáme flexibilného a dynamického Partnera, ktorý bude schopný a motivovaný objavovať nové možnosti a bude sa chcieť zapojiť do našich novátorských aktivít.
 

Schopnosť vytvoriť dostatočne veľkú sieť členov

Pri zostavovaní úspešnej siete je podstatné pokrytie regiónov lokálnymi dopravcami. Vybraný Národný Partner by mal rozvíjať silné partnerské vzťahy s lokálnymi dopravcami a mal by byť medzi nimi rešpektovaný a vnímaný ako „dobrý operátor”. Náš Partner by mal byť schopný zostaviť silnú sieť, ktorá je poháňaná rastom a špičkovými službami prostredníctvom úzkej spolupráce jej členov.
 

Flexibilita pre budúci rozvoj

Mali by ste byť motivovaný túžbou rozvíjať Vaše podnikanie a využívať nové obchodné príležitosti. Náš Partner by mal rásť zároveň s požiadavkami paneurópskej siete.
 

Vízia a túžba zostaviť, udržiavať a zlepšovať členskú základňu dopravcov

Cieľom nášho modelu podnikania je rozvíjať už existujúce tradičné distribučné modely. Národný Partner by mal oplývať túžbou a vášňou vytvoriť a riadiť sieť aj s jej viacerými užívateľmi.
 

Schopnosť propagovať a šíriť firemnú etiku

Náš vybratý Partner by mal mať silnú vôľu, mal by byť poháňaný úspechom a byť schopný podporovať rozvoj a vytvorenie silnej siete. Náš Partner by mal zabezpečiť udržanie vysokých noriem kvality a ich ďalšie zdokonaľovanie.