Výhody Národného Partnera

Tým, že sa stanete Národným Partnerom spoločnosti Pall-Ex, môžete čerpať z množstva výhod, ktoré obohatia vaše podnikanie.

My zabezpečíme kompletné riadenie a manažment implementácie a dodatočné konzultácie. Čerpajte z rozsiahlych znalostí nášho britského tímu manažmentu, ktoré získal počas 16 rokov svojho pôsobenia.

Viac výhod tu:

Status člena siete Pall-Ex prináša množstvo výhod. Počas nášho pôsobenia na trhu sme vyvinuli, vyskúšali a otestovali procesy a systémy, ktoré teraz poskytujú spoľahlivú infraštruktúru a základ prevádzkových postupov.

Všetky tieto procesy a systémy budú sprístupnené Vašej spoločnosti a budete z nich môcť veľmi rýchlo profitovať.

Takisto zaznamenáte zvýšený dodatočný príjem z pravidelných prevádzkových a sieťových poplatkov členov.

Značka Pall-Ex vzbudzuje rešpekt a pozornosť všade, kde sa objaví. Spoločnosť Pall-Ex si zachováva globálnu značku lídra a snaží sa ju ďalej vyvíjať, aby bola čo najviac kreatívna, efektívna, dynamická a zapamätateľná.

Značku budujeme pre každého Národného Partnera individuálne.

Vám a členom siete bude umožnená spolupráca s marketingovými a reklamnými expertmi spoločnosti Pall-Ex.

Vytvoreniu inteligentného a efektívneho informačného systému na mieru, ktorý slúži spoločnosti Pall-Ex a členom jej siete, bolo venované značné množstvo času a finančných prostriedkov. Roky skúseností v nákladnej doprave boli spojené s vysoko kvalifikovaným vývojovým informačným tímom, vďaka ktorému môže Pall-Ex ponúkať kvalitnú IT podporu pre Vás.

Vy sa stanete primárnym distribútorom nášho jedinečného informačného systému medzi členmi siete na národnej úrovni.

Nainštalujeme Vám všetky informačné systémy, vyškolíme Vašich zamestnancov a zabezpečíme neustále vzdelávanie a podporu.

Neustály výskum a vývoj systému ponúka inovatívne riešenia, ktoré zdieľame s našimi Národnými Partnermi v rámci podpory vzájomného napredovania nášho podnikania.

Cesta, na ktorej sa nachádzame je vzrušujúca aj náročná. Spoluúčasť na formovaní budúcnosti riadenia nákladnej dopravy nie je ľahká úloha, no potenciálny úspech v tomto sektore je veľmi lákavý.

Staňte sa kľúčovým hráčom pri budovaní paneurópskej distribučnej siete prepravy tovaru na paletách v rámci našej organizácie.

Využite Vaše dlhoročné skúsenosti v nákladnej doprave a zlepšite Vaše podnikanie, aby sa stalo efektívnejšie a orientované na zákazníka.

Pomôžte zmeniť naše odvetvie a zlepšiť tak prevádzkové normy.

Pridajte sa k nám a vytvorte tú najefektívnejšiu, najorganizovanejšiu a najrešpektovanejšiu sieť paletovaného tovaru v Európe.

Sieť Pall-Ex Vám umožní zvýšiť vyťaženie Vášho vozového parku a zároveň znížiť spotrebu pohonných hmôt. Tak budete prispievať k znižovaniu negatívneho vplyvu na životné prostredie vo vašej krajine.