top of page
Pall-Ex prekladisko paletovaného tovaru -Hub

Vyhlásenie o elektronickej komunikácii

E-maily a všetky s ním odoslané prílohy od spoločnosti Pall-Ex môžu obsahovať dôverné a/alebo privilegované informácie a sú určené výlučne na použitie jednotlivcami alebo subjektmi, ktorým sú určené.​

Ak ste ich dostali omylom, ihneď o tom informujte odosielateľa. Nesmiete si ich ponechať, kopírovať ani distribuovať, ani na ich základe podnikať akékoľvek kroky.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené počítačovými vírusmi a je Vašou zodpovednosťou skenovať všetky prílohy voči vírusom.

 

Pall-Ex Group zahŕňa nasledujúce spoločnosti:

  • Pall-Ex Group Limited – Registrované vo Veľkej Británii – č. 03380606

  • Pall-Ex International Limited – Registrované vo Veľkej Británii – č. 03998387

  • Pall-Ex (UK) Limited – Registrované vo Veľkej Británii – č. 03155761

  • Pall-Ex London Limited – Registrované vo Veľkej Británii – č. 04260597

  • Intercounty Distribution Ltd – Registrované vo Veľkej Británii – č. 01542002

  • Shears Brothers (Transport) Ltd – Registrované vo Veľkej Británii – č. 01344118

  • Cranleigh Distribution Services Limited - Registrované vo Veľkej Británii - č. 4260582

  • Pall-Ex Property Limited – Registrované vo Veľkej Británii - č. 06056539


Pall-Ex Group, Pall-Ex House, Victoria Road, Ellistown, Leicestershire UK LE67 1FH
Pall-Ex Group © 2020. All rights reserved.

bottom of page