top of page
Pall-Ex Hub prekládka tovaru na paletách

Ako funguje prevádzkový model Pall-Ex

Naša prepravná sieť paletových tovarov je navrhnutá tak, aby umožnila každému Členovi siete Pall-Ex obchodovať na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni s prístupom k nákladovo efektívnej distribúcii.

Model siete paletovej prepravy​

Pall-Ex Huby sú centrom nášho hub-and-spoke modelu. Celý prevádzkový dizajn je navrhnutý tak, aby maximalizoval efektívnosť našich služieb klientom, zvyšoval ziskovosť a vytváral tak úspory, ktoré môžu členovia preniesť na svojich vlastných klientov v podobe nižších cien. Vlastné podnikanie členov zostane nedotknuté a svojim klientom budú môcť poskytnúť širšie portfólio služieb.

 

Počas celého dňa členovia vyzvihujú paletovaný náklad od svojich zákazníkov, organizujú ho a konsolidujú vo svojom vlastnom sklade. Takto konsolidované zásielky sú potom dopravované do Pall-Ex Hubu, pričom vozidlá prichádzajú vo vopred definovaných časových intervaloch. Ich palety odchádzajúce do siete sa vyložia a do vozidla je naložený náklad od iných členov smerujúci do ich depotu. Po návrate do Depotu sa náklad prerozdelí na menšie vozidlá na doručenie do konečných destinácií vrátane firiem, tovární, fariem ale aj domácností.

Pall-Ex hub-and-spoke model - rozsiahla, efektívna a moderná sieť

Sme priekopníkom modelu hub-and-spoke a úspešne sme aplikovali sieťový systém Pall-Ex na územiach, akými sú Taliansko, Francúzsko, štáty Beneluxu, Španielsko, Portugalsko, Bulharsko, Rumunsko a Poľsko. Využitím rovnakého modelu naprieč Európou udržiavame a rozširujeme rovnaké pracovné postupy a efektivitu, čím zabezpečujeme konzistentné a spoľahlivé služby.

 

Oddelením etáp celého procesu tento jednoduchý, ale sofistikovaný systém znižuje riziko v dodávateľskom reťazci a zároveň zabezpečuje udržiavanie miestnych znalostí a vzťahov, čo nám dovoľuje poskytovať skutočne medzinárodné služby.

 

Technológia hrá pri tom veľmi významnú úlohu, a to nielen pri prevádzke Pall-Ex Hubov a plánovaní našej logistiky, ale aj pri poskytovaní presných a aktuálnych informácií klientom prostredníctvom nášho softvéru na sledovanie paliet MyNexus. Tento softvérový balík na mieru poskytuje aktualizácie o stave Vašej palety v rámci celého dodávateľského reťazca, a čo je najdôležitejšie, vždy obsahuje podrobnosti o doručení v aktuálnom čase.

 

Hub-and-spoke model Pall-Ex je osvedčený a spoľahlivý model, ktorý prináša výhody členom, zamestnancom aj zákazníkom.

 

Zistite viac o našich kvalitných paletových službách a o tom, ako môžeme podporiť Vaše podnikanie.

bottom of page