top of page
Hub - prekaldisko paliet Pall-Ex

Zásady ochrany osobných údajov

Zaviazali sme sa chrániť súkromie fyzických a digitálnych osobných údajov o našich návštevníkoch, zákazníkoch, dodávateľoch a pracovnej sile; tieto zásady ochrany osobných údajov Vám vysvetlia, čo môžete očakávať, keď spoločnosť Pall-Ex zhromažďuje osobné údaje a ako spracúvame tie Vaše.

 

Právny základ

Právny základ, na ktorý sa pri spracúvaní Vašich údajov spoliehame, bude závisieť od okolností, za ktorých sa údaje zhromažďujú a používajú, ale vo väčšine prípadov bude spadať do jednej z nasledujúcich kategórií:

 • Ak ste nám poskytli súhlas, aby sme mohli používať Vaše údaje určitým spôsobom;

 • Ak je spracovanie nevyhnutné na vykonanie plnenia zmluvy s Vami;

 • Ak je spracovanie nevyhnutné, aby sme splnili zákonnú povinnosť.​

 

Zverejnenie údajov

Môžeme zverejniť informácie o našich zamestnancoch, úradníkoch, dodávateľoch alebo subdodávateľoch za nasledujúcich okolností:

 • v rozsahu, v akom to od nás vyžaduje zákon alebo v súvislosti s akýmkoľvek súdnym konaním alebo prípadným súdnym konaním;

 • za účelom stanovenia, výkonu alebo obrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií iným na účely predchádzania podvodom a zníženia úverového rizika);

 • kupujúcemu (alebo budúcemu kupujúcemu) akéhokoľvek podniku alebo aktíva, ktoré predávame (alebo uvažujeme predať).
   

S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov neposkytneme Vaše informácie tretím stranám. Môžeme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje neprenajímame, nevymieňame, nezdieľame ani nepredávame tretím stranám a príležitostne, ak budeme mať pocit, že je vo Vašom záujme predstaviť Vás tretej strane, najprv oslovíme Vás a následne Vás predstavíme, iba ak prejavíte záujem.

 

Poskytovatelia služieb

 

Využívame poskytovateľov služieb (ako sú poskytovatelia softvérových platforiem a poskytovatelia podpory informačných technológií), ktorí nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Príslušným osobám v rámci týchto poskytovateľov služieb môžeme poskytnúť prístup k Vašim osobným údajom, ale len preto, aby sme im umožnili vykonávať ich služby pre nás. Vykonávame kontroly ochrany údajov, aby sme sa uistili, že spracovanie Vašich údajov podlieha primeraným bezpečnostným opatreniam.

 

Ako používame osobné údaje

Tieto Zásady ochrany osobných údajov Vás informujú o tom, čo môžete očakávať od našej spoločnosti pri zhromažďovaní, kontrole a spracovaní osobných údajov. Spôsoby, akými zhromažďujeme informácie, sú uvedené nižšie:

 

 • Návštevníci našich webových stránok;

 • Ľudia, ktorí používajú a zaujímajú sa o informácie o našich službách, napr. prihlásenie sa na odber našich noviniek, udalostí alebo aktualizácií

 • Personálna/pracovná zmluva alebo zmluvné dojednania o produkte/službe

 

Návštevníci našej webovej stránky

Keď niekto navštívi našu webovú stránku, zhromažďujeme štandardné informácie z internetových záznamov a podrobnosti o vzorcoch správania návštevníkov. Robíme to preto, aby sme zistili napríklad počet návštevníkov rôznych častí stránky, a tieto informácie zhromažďujeme spôsobom, ktorý nikoho neidentifikuje.

 

Nepokúšame sa zistiť identitu tých, ktorí navštívia našu stránku, a nebudeme spájať žiadne údaje zhromaždené z tejto stránky so žiadnymi osobnými identifikačnými informáciami z akéhokoľvek zdroja.

 

Ak chceme prostredníctvom našej webovej stránky zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie, budeme o tom informovať vopred a jasne Vám to vysvetlíme, keď Vás požiadame o Váš súhlas a povolenie na zhromažďovanie Vašich osobných údajov. To zahŕňa vysvetlenie toho, čo s takýmito informáciami zamýšľame urobiť.

Používanie cookies na našej webovej stránke

Väčšina webových stránok, ktoré navštívite, používa súbory cookies na prispôsobenie Vášho zážitku. Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Sú používané na to, aby webové stránky fungovali alebo fungovali efektívnejšie, ako aj na poskytovanie informácií vlastníkom stránok.

Ako spravovať súbory cookies

Ak chcete obmedziť, zablokovať alebo vymazať cookies z našej webovej stránky - alebo akejkoľvek inej webovej stránky - môžete na to použiť svoj prehliadač. Každý prehliadač je iný, preto skontrolujte ponuku „Pomoc“ vášho konkrétneho prehliadača, kde sa dozviete, ako zmeniť nastavenia súborov cookies. Majte na pamäti, že ak tak urobíte, niektoré prispôsobené funkcie tejto webovej lokality Vám nebudú poskytnuté.

Webové stránky tretích strán a sociálne siete

Používame cookies tretej strany s názvom _lfuuid. Cookies sú akceptované alebo odmietnuté výberom príslušnej možnosti v banneri súhlasu, ktorý sa zobrazí pri Vašej prvej návšteve našej webovej stránky. Súbory cookies umožňujú webovej stránke sledovať správanie návštevníkov na stránkach, na ktorých sú cookies nainštalované. Sledovanie prebieha anonymne, kým sa užívateľ neidentifikuje odoslaním formulára. Cookies majú trvácnpsť 10 rokov pred vypršaním platnosti.

 

Webové stránky tretích strán – Webové stránky Pall-Ex môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok tretích strán.

 

Súbory cookies tretích strán – Niekedy vkladáme videoobsah a fotografie z webových stránok, ako sú YouTube a flickr. Stránky s týmto vloženým obsahom môžu prezentovať súbory cookies z týchto webových stránok. Podobne, keď použijete jedno z tlačidiel zdieľania na našej webovej stránke, súbory cookies môžu byť nastavené službou, prostredníctvom ktorej ste sa rozhodli zdieľať obsah. Ďalšie informácie o týchto súboroch cookies nájdete na príslušnej webovej lokalite tretej strany.

 

Sociálne siete – nezhromažďujeme žiadny typ osobných údajov zo žiadnych sociálnych sietí na marketingové účely. Ak sa dozvieme o sťažnosti prostredníctvom sociálnych sietí, budeme ju riešiť v súlade s postupom riešenia sťažností spoločnosti Pall-Ex stanoveným v týchto zásadách.

Ľudia, ktorí využívajú naše služby

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov marketingových a obchodných aktivít, ktoré môžeme vykonávať a na ktoré by sme po Vašom súhlase použili Vaše osobné údaje:

 

Marketingové aktivity – súťaže alebo propagačné akcie, predplatné jednej z našich služieb, žiadosti o audit, vyplnenie dotazníka, dopyt alebo registrácia na niektorú z našich akcií.

 

Tieto informácie zhromažďujeme rôznymi spôsobmi, vrátane telefónu, písomnej korešpondencie, e-mailu, webových stránok a zmluvných dohôd.

 

Obchodné aktivity – Ak nám budú predložené otázky či dotazy, na ich riešenie použijeme len informácie, ktoré nám boli poskytnuté, tak, aby sme splnili Vaše prepravné potreby, ako je sledovanie a trasovanie položiek prostredníctvom našich systémov, a na kontrolu úrovne služieb, ktoré poskytujeme.

 

Medzinárodné prenosy údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uložené, spracované a prenesené medzi ktoroukoľvek z krajín, v ktorých pôsobíme, aby sme mohli používať informácie v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

Informácie, ktoré poskytnete, môžu byť prenesené do krajín, ktoré nemajú zákony na ochranu údajov rovnocenné so zákonmi platnými v Európskych hospodárskych priestoroch (EHP), ak je to tak, zabezpečíme, aby sa prenos údajov uskutočnil v bezpečnom, chránenom prostredí, v súlade s existujúcou legislatívou Spojeného kráľovstva a EÚ o ochrane údajov.

Vaše práva

Vaše práva sú pre nás dôležité. Podľa zákona o ochrane údajov z roku 2018 a všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 máte právo zistiť, aké informácie o Vás naša organizácia uchováva. Tieto zahŕňajú právo:

 

 • Na informácie o tom, ako sa používajú Vaše údaje

 • Prístup k osobným údajom

 • Aktualizáciu nesprávnych údajov

 • Na vymazanie údajov

 • Zastavenie alebo obmedzenie spracovania Vašich údajov

 • Prenosnosť údajov (umožňuje Vám získať a znova použiť Vaše údaje pre rôzne služby)

 • Namietať proti tomu, ako sa za určitých okolností spracúvajú Vaše údaje

 

Ak chcete; pristupovať, aktualizovať, obmedzovať, odstraňovať, namietať, alebo už od nás nechcete dostávať informácie, kontaktujte nás e-mailom alebo písomne ​​na nižšie uvedenú adresu a my podnikneme opatrenia do 28 dní, aby sme zaistili, že boli prijaté príslušné kroky na splnenie Vašej požiadavky.

Sťažnosti

Keď dostaneme sťažnosť od osoby, vytvoríme súbor obsahujúci podrobnosti o sťažnosti. Toto zvyčajne obsahuje totožnosť sťažovateľa a akýchkoľvek iných osôb zapojených do sťažnosti.

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, použijeme iba na spracovanie sťažnosti a na kontrolu úrovne služieb, ktoré poskytujeme. Osobné údaje obsiahnuté v súboroch sťažností budeme uchovávať v súlade s našimi firemnými zásadami uchovávania. Budú uchovávané v bezpečnom prostredí a prístup k nim bude obmedzený podľa zásady „potreby vedieť“.

Zásady ochrany údajov pre zamestnancov, pracovníkov a konzultantov

Stiahnite si kópiu našich Zásad ochrany údajov pre zamestnancov, pracovníkov a konzultantov tu.

Ako nás kontaktovať

 

Ďalšie podrobnosti o našich opatreniach na ochranu údajov môžete získať kontaktovaním nášho splnomocnenca pre ochranu údajov alebo kontaktovaním našej centrály:

 

Mostová 2811 02 Bratislava Slovenská Republika

 

E-mail: office@pallex.sk

bottom of page