top of page
Pall-Ex UK Hub

Ako funguje prevádzkový model Pall-Ex

Naša prepravná sieť paletových tovarov je navrhnutá tak, aby umožnila každému Členovi siete Pall-Ex obchodovať na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni s prístupom k nákladovo efektívnej distribúcii.

Model siete paletovej prepravy​

Sme priekopníkom modelu hub-and-spoke a úspešne sme aplikovali sieťový systém Pall-Ex na územiach, akými sú Taliansko, Francúzsko, štáty Beneluxu, Španielsko, Portugalsko, Bulharsko, Rumunsko a Poľsko. Máme hlboké vedomosti a odborné znalosti na úspešné rozšírenie nášho sieťového modelu na Slovensko a do Česka.

Model Pall-Ex umožňuje každému Členovi spolupracovať prostredníctvom Pall-Ex Hubu a prispievať k úspechu ostatných odosielaním malých zásielok cez prekladisko- Hub. V Pall-Ex Hube sa zásielky triedia a odchádzajúci náklad sa znovu naloží na vozidlá smerujúce naspäť do členských Depotov. Po návrate do odosielateľského Depotu sa uskutoční konečné doručenie zákazníkovi. Rovnako ako Pall-Ex Hub nesie zodpovednosť za zabezpečenie včasného roztriedenia pre každú zásielku, každý členský Depot má zodpovednosť voči ostatným Depotom za zabezpečenie zberu a doručenia tovaru zákazníkom.

bottom of page